ตั้งศาลพระภูมิอย่างไรถึงจะถูกหลักพิธีการ

ตั้งศาลพระภูมิอย่างไรถึงจะถูกหลักพิธีการ และช่วยเสริมสิริมงคลประจำบ้าน

0 Comments

การตั้งศาลพระภูมิตามหลักที่ถูกต้องเป็นเรื่องที่จำเป็น เพราะนอกจากจะมีความเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระภูมิเจ้าที่จะช่วยดูแลและปกป้องรักษาบ้านและผู้อยู่อาศัยในบ้านให้พ้นจากอันตรายแล้ว ยังช่วยให้ผู้อยู่อาศัยพบกับความเจริญรุ่งเรืองได้ อีกทั้งยังเป็นการขับไล่สิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปจากบ้านเรือนได้ด้วยนั่นเอง ความเชื่อในเรื่องศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลพระภูมินั้นมีแนวความคิดมาจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู กล่าวว่าวิมานของพระศิวะที่ตั้งอยู่บนยอดเขาพระสุเมรุซึ่งเปรียบเป็นมณฑลจักรวาลวิมาน ดังนั้นเสาของศาลพระภูมิจึงจำเป็นจะต้องมีเสาเดียว ส่วนศาลเจ้าที่นั้นจะมี 4 เสาให้เหมือนกับบ้านเรือนปกติของชาวบ้านธรรมดา เพราะฉะนั้นจะต้องจำแนกให้ถูกต้องตามหลัก การจัดตั้งบูชาศาลพระภูมินั้นจะทำเมื่อมีการปลูกบ้านใหม่ หรือมีการย้ายบ้าน ย้ายที่อยู่อาศัย ถือเป็นการเริ่มต้นสิ่งดี ๆ ด้วยการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำพื้นที่นั้น ๆ การจัดตั้งบูชาศาลพระภูมิเจ้าที่ ที่ถูกต้อง แนะนำให้ปรึกษาพราหมณ์หรือผู้ที่มีความรู้ในการตั้งศาล เพื่อดูฤกษ์ยามที่เหมาะสมและทิศในการตั้งศาล เลือกวันที่สะดวกในการตั้งศาล ตามที่พราหมณ์แนะนำ ควรจะเลือกขนาดและรูปแบบของศาลที่เหมาะสมกับขนาดของพื้นที่ในบ้าน การออกแบบและดีไซน์ของศาลควรจะเป็นสีที่เสริมดวงของเจ้าของบ้าน ในวันที่จะทำพิธี เจ้าของบ้านจะต้องจัดเตรียมของไหว้ และเครื่องสักการะตามที่กำหนดไว้ ในการดำเนินพิธี พราหมณ์จะต้องเป็นผู้ดำเนินพิธี โดยเริ่มจากการทำพิธีทำน้ำมนต์สำหรับไหว้ครู อัญเชิญเทวดาและนำเสาของตัวศาลฝังลงไปในดิน จากนั้นก็จะต้องนำน้ำมนต์ที่ผ่านการร่ายคาถาแล้ว