พนักงานฝ่ายขาย หางาน sale แรงขับเคลื่อนกระจายสินค้าถึงมือผู้บริโภค

0 Comments

หางาน Sale

สำหรับองค์กรที่ผลิตสินค้าบางอย่างออกมาขาย การเลือกใช้แผนการตลาดที่มัดใจลูกค้าก็ส่วนหนึ่ง การรอให้มีคนเข้ามาซื้อสินค้าของตัวเองก็ส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งก็ต้องนำสินค้าไปนำเสนอถึงลูกค้าโดยตรง ซึ่งผู้รับหน้าที่นั้นก็เป็นพนักงานขายเชิงรุกนั่นเอง และงานตำแหน่งนี้ถือว่าเป็นแม่แรงที่จะทำรายได้เข้าสู่องค์กร อีกทั้งเป็นตำแหน่งงานที่ต้องใช้จำนวนคนมากทีเดียว ด้วยเหตุนี้หลายบริษัทจึงมีการเปิด หางาน sale เพื่อรับบุคคลที่สนใจงานขายเข้ามาทำงานอยู่ตลอด เห็นได้จากประกาศรับสมัครงานที่ต้องการคนเข้าทำงานฝ่ายขายเป็นจำนวนมากนั่นเอง

ลักษณะการทำงานของพนักงานฝ่ายขาย

สำหรับคนที่กำลังมองหางาน sale เพื่อจะได้เข้าทำงานในตำแหน่งฝ่ายขาย จะต้องพิจารณาให้ดีก่อนว่าการขายลักษณะไหนที่จะเหมาะกับเรามากกว่า โดยการทำงานของพนักงานฝ่ายขายจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ พนักงานขายที่ต้องเดินทางไปนอกสถานที่เพื่อนำสินค้าไปหากลุ่มลูกค้าด้วยตัวเอง กับพนักงานขายที่รับผิดชอบงานอยู่ในออฟฟิศคอยนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้าที่เดินทางมาหา ซึ่งพิจารณาแล้วทั้ง 2 ลักษณะจะมีหน้างานและความสะดวกที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง ก่อนจะตัดสินใจยื่นใบสมัครจึงต้องทำความเข้าใจรูปแบบงานเสียก่อน เพื่อจะได้ทำงานได้อย่างราบรื่นที่สุด

ทักษะที่พนักงานฝ่ายขาย หางาน sale ต้องมี

  • คนที่จะทำงานฝ่ายขายนั้นจะต้องมีทักษะการสังเกต เข้าใจความต้องการของลูกค้า และเป็นผู้ฟังที่ดี
  • คนที่จะทำงานฝ่ายขายนั้นจะต้องมีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์และเข้าหาลูกค้าได้อย่างเป็นมิตร
  • สิ่งสำคัญอย่างมากของฝ่ายขายคือต้องมีความรู้เกี่ยวกับสินค้าเป็นอย่างดีและตอบคำถามของลูกค้าได้อย่างชัดเจน จึงจะเกิดความน่าเชื่อถือ
  • คนที่จะทำงานฝ่ายขายนั้นจะต้องมีความจริงใจในการนำเสนอขายสินค้าและไม่ยื่นข้อเสนอที่เป็นไปไม่ได้
  • คนที่จะทำงานฝ่ายขายนั้นจะต้องมีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้าได้
  • คนที่จะทำงานฝ่ายขายนั้นต้องสามารถพูดโน้มน้าวลูกค้าได้โดยไม่ทำให้รู้สึกอึดอัด

พนักงานฝ่ายขายถือว่าเป็นแรงขับเคลื่อนที่จะขาดไปไม่ได้ เพราะการรอให้ลูกค้าเดินเข้ามาหาเราเองอาจจะไม่ได้ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นมากนัก ดังนั้นการพึ่งพาพนักงานขายภาคสนามที่จะเข้าถึงผู้บริโภคด้วยตัวเองจึงเป็นสิ่งจำเป็น และด้วยความสำคัญข้อนี้จึงทำให้เราได้เห็นการเปิด หางาน sale อยู่ตลอดทั้งปี เพราะการนำสินค้าไปเสนอถึงมือลูกค้าโดยตรงก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ต้องอาศัยความสามารถของพนักงานฝ่ายขายเหล่านี้นั่นเอง

Tags: